Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os mai hwn yw’ch unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol a pheidiwch â theithio’n ddiangen os oes gennych chi symptomau'r coronafeirws.


Beth yw manylion eich siwrnau heddiw


Dylai bod llefydd ar gael

Llai o seddi ar gael ar gyfer pellhau cymdeithasol

Tren yn debygol o fod yn llawn

Sut rydym wedi amcangyfrif beth yw’r argaeledd ar y trên

Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau eich bod yn gallu teithio mor ddiogel â phosibl. Mae’r data ddefnyddiwyd yma yn seiliedig ar nifer cwsmeriad o wythnos diwethaf, ac nid yn seiliedig ar niferoedd presennol.

Rydym yn gweithio’n galed i wneud gwelliannau buan i’r gwasanaeth yma.

Mae’r wybodaeth a ddangosir yma yn ddilys ar gyfer gwasnaethu TrC sy’n rhedeg heddiw yn unig.

Gyda dwy fetr o bellhau cymdeithasol

Allan Argaeledd

Prynwch docyn

COFID-19


Fersiwn Beta